Witajće

na našich informaciskich stronach katolskeje tachantskeje wosady Budyšina.

Hižo wokoło lěta 1000 bu na městnje dźensnišeje cyrkwje swj. Pětra prěnja wosadna cyrkej załožena, 1430 dósta wona dźensniši napohlad. Jedna z wosebitosćow tachantskeje cyrkwje je, zo eksistuje jako simultany Boži dom, zo słuži potajkim woběmaj nabožinomaj, katolskim kaž ewangelskim křesćanam za Bože słužby. Tachantska cyrkej je cyrkej wosady, kotrejž něhdźe 4000 katolikow přisłuša.

Dźěl našeje wosady su Serbja, nimo serbskorěčnych Božich słužbow pokazuja woni tole w žiwych nałožkach, kaž na přikład jutry jako křižerjo.

K našej wosadźe słušeja nimo tachantskeje cyrkwje tež cyrkej Našeje lubeje Knjenje, klóšter swj. Klary kaž tež wonkowna stacija w Husce. W klóšterskej cyrkwi wotměwaja so tež pólskorěčne Bože mšě.

Termine und Veranstaltungen

< January 2019 >
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31