Bože słužby, nyšpory a dalše zarjadowanja w serbskej rěči
Kemše a nyšpory
Kemše na njedźelach swjećimy w 9.30 hodź. W póstnym času přeprošujemy štwórtk we 18.00 hodź. na kemše z póstnym prědowanjom. Na njedźelach modlimy so w 14.00 hodź. na nyšporje křižowy puć. Na prěnjej a třećej wutor- je měsaca su rano we wosmich kemše w serbskej rěči. Na prěnim pjatku měsaca modlimy so na kemšach we 18.00 hodź. wosebje wo měšniski a rjadniski dorost.
Putnikowanje swójbow
Putnikowanje swójbow do Róžanta je njedźelu, 02.04. Kemše w swjatnicy su w 9.00 hodź.
Naši najmłódši
Naši najmłódši maja swoje zetkanje sobotu, 04.03. a 01.04. dopołdnja, na farje.
Dźěći
Dekanatne dušepastyrstwo dźěći zarjaduje zhro- madny dźeń za dźěći 5./ 6. lětnika sobotu, 11.03. Dźěći 3./ 4. lětnika zetkaja so sobotu, 18.03., na kubłanski dźeń we Worklecach. Za šulerjow 1. / 2. lětnika je kubłanski dźeń štwórtk, 20.04., we Worklecach. Přizjewjenja za tute zarjadowanja přijimuja so we Worklecach.
Młodźina
Dekanatne dušepastyrstwo młodźiny přeprošuje w póstnym času na wšelake wječorne zarjado- wanja na sobotach z modlenjom wječorneho paćerja – komplet. Kubłanske dny za serbskich młodostnych su wot 17.03. – 19.03. w Schmiedebergu. Za to su přizjewjenja trěbne. Na bołmončce modla so serbscy młodostni křižowy puć we Wotrowje. Emawske pućowanje deka- natneje młodźiny je štwórtk, 20.04.
Seminar k přihotej na mandźelstwo
Seminar k přihotej na mandźelstwo je wot 10.03. –11.03. w Pančicach-Kukowje. Pisomne přizjewjenja přijimuja so we Worklecach.
Wuměnkarjo
Serbscy wuměnkarjo zetkaja so wutoru, 21.03. a 18.04. po kemšach k bjesadźe.
Martrowny tydźeń
Bołmončku swjećimy kemše w 9.30 hodź. w serbskej cyrkwi (spočatk je na Róžowej). Kaž je to w našej wosadźe z wašnjom, swjeći so na ze- lenym štwórtku zhromadna Boža mša cyłeje wosady w 19.00 hodź. w tachantskej cyrkwi. Na kemšach spěwamy ze zhromadneho kěrlušnika wosady. Po tym su modlerske hodźiny. Wopom- njenje Knjezoweho ćerpjenja je na wulkim pjat- ku w 15.00 hodź. w cyrkwi Našeje lubeje Knjen- je. W jutrownej nocy zhromadźa so wěriwi w 21.00 hodź. w tachantskej cyrkwi.
Křižerjo
Křižerska zhromadźizna je na bołmončce po kemšach w 11.00 hodź. na farje. Swoje dźakne kemše maja křižerjo wutoru, 18.04., w 19.00 hodź. w Róžeńće. Wosadna křižerska bjesada je pjatk, 21.04. po dźaknych kemšach (19.00 hodź. w tachantskej cyrkwi) na farje.